"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.1.
"Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                               Celem operacji jest wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR
 
            Nowości
         
 
LGD Perła JuryWitaj na stronie Lokalnej Grupy Działania 

"Perła Jury"
w nowym okresie PROW 2014- 2020 

Copyright (c)2015 LGD Perła Jury & Cal.pl